Đăng ký Đăng nhập Đăng tin mua bán xe

Hạng mục ô tô nhập khẩu của Việt Nam chưa hoàn thành cam kết WTO

13/02/2018

Theo cam kết WTO, kể từ năm 2007 Bộ tài chính đều có những quyết định về xuất nhập khẩu ưu đãi và các danh mục thuế liên quan. Tuy nhiên, hiện tại chỉ còn mặt hàng xe hơi chưa cắt giảm hết thuế quan.

Hạng mục xe hơi nhập khẩu của Việt Nam chưa hoàn thành cam kết WTO 1

Hạng mục ô tô nhập khẩu của Việt Nam chưa hoàn thành cam kết WTO

Kể từ khi tham gia WTO, mỗi năm tính từ 2007, Bộ tài chính đều ban hành các thông tư, quyết định về Biểu thuế xuất – nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối cùng mức thuế hỗn hợp cho mặt hàng xe hơi đã sử dụng, Danh mục hàng hóa và mức thuế suất cho thuế nhập khẩu ngoài hạng ngạch thuế quan cho các mặt hàng được áp dụng hạng ngạch thuế quan theo cam kết WTO.  

Nhằm triển khai việc thực hiện cho Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 107/2016/QH13, Bộ Tài chính đã trình Nghị định số 122/2016/NĐ-CP về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế nhập khẩu ngoài hạn ngạch thuế quan cho từng mặt hàng.

Mức thuế suất bình quan của Biểu thuế nhập khẩu trong năm 2017 là 10,57% theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP. Mức thuế suất này thấp hơn mức trần cam kết khoảng 3%. Riêng biểu thuế xuất khẩu bao gồm 123 nhóm mặt hàng theo HS 4 số. Trong đó, xét theo tỷ trọng dòng hàng thì hàng hóa chịu thuế xuất khẩu hiện nay chủ yếu là khoáng sản, quặng kim loại...

Ở thời điểm hiện tại, hầu hết các mặt hàng đã được thực hiện cắt giảm theo cam kết WTO. Tuy nhiên, các mặt hàng xe hơi trong nhóm 87.03, 87.04 sẽ được cắt giảm sau, dự kiến vào năm 2019.

Nhằm thực hiện Biểu thuế hài hòa ASEAN phiên bản 2017 của các thành viên trong khối ASEAN thống nhất với Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, Chính phủ ban hành Nghị định số 125/2017/NĐ-CP giúp sửa đổi và bổ sung Nghị định số 122/2016/NĐ-CP vào ngày 16/11/2017.

Nguồn: dantri.com.vn

Tin đã lưu